Floor Martens, Lijftaal

Floor Martens, BLUE

Floor Martens, Ree

Floor Martens | https://www.floormartens.com/

Floor Martens (1998, Reuver) verkent in haar werk transformatieprocessen van mens, dier en natuur en de connecties tussen dezen. De waarden van onze eigen lichamelijke materialen komt daarin vaak als onderwerp naar voren alsook thema’s zoals intimiteit, (on)tastbaarheid en kwetsbaarheid. Door in te grijpen in het proces van verval of de sporen daarvan te koesteren, vindt ze een manier om de herinnering van het leven vast te houden en zo deze thema’s naar voren te brengen. Of het nu het afgebroken lichaam van een dier is, of een momenteel beeld ingekaderd en voor eeuwig verstild, Martens zoekt naar de overblijfselen van de ziel, naar het onuitsprekelijke in momenten van stilgevallen beweging.